Η εταιρία TOTTIS- BINGO A.E. στηρίζει το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί»

Καστοριά, 11-04-2018

Η εταιρία TOTTIS- BINGO A.E. στηρίζει το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί».

Η εταιρία TOTTIS- BINGO A.E. στηρίζει το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» και προσέφερε σοκοφρέτες για την μεγάλη διανομή του Πάσχα στις οικογένειες που στηρίζει ο οργανισμός.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη στήριξη!!

 

Post a comment