Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα δικαιώματα του Παιδιού «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» στην 41η Έκθεση Γούνας Καστοριάς