Το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» ευχαριστεί θερμά τα S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για την χρηματική τους δωρεά.

 


 

        Το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» ευχαριστεί θερμά τα S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για την χρηματική τους δωρεά.

 

 

Τα S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, με την χρηματική τους δωρεά  στηρίζουν τις δράσεις του οργανισμού.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη στήριξη!!

 

Post a comment